Surrealisme

_____Het Surrealisme_____

Op deze website van Surrealist Willem den Broeder vindt U alles over het Surrealisme zoals, wat is Surrealisme en de kenmerken van het Surrealisme. Hier vindt U werken in alle surrealistische disciplines en linken naar Surrealisten uit binnen- en buitenland van vroeger en nu.

Naar  SURREALISME START

NAAR SURREALISME START

________________
De geboorte van tijd februari 2023 WdenBroeder Surrealisme
“De geboorte van tijd” nieuw februari 2023 WdenBroeder

________________

SURREALISME is gebaseerd op het idee dat het menselijk bewustzijn en de werkelijkheid die we waarnemen niet altijd de werkelijke realiteit weergeven.
In plaats daarvan proberen surrealistische kunstwerken de onderbewuste gedachten en emoties van de maker weer te geven, vaak door middel van bizarre en onverwachte combinaties van vormen, beelden, teksten, film enzovoorts.
Surrealisme streeft ernaar om de grenzen van het rationele te overschrijden en een nieuwe meer emotionele manier van waarnemen te creëren.
©2022 – W den Broeder

________________

Het beeld van de Kanarie” W. den Broeder december/‘22
Gemengde technieken. 30x30x100 cm.
________________

“Hand alias Johnny Cash”
Ode aan de vervreemding en verbeelding

_______________

Het einde van niets

Een niet voor te stellen gedachte, is het einde aan het niets.
Dus een einde aan de absolute fysische leegheid,
waarin nog tijd, energie, materie en ruimte bestond.
Op het moment van absolute nul toen tijd ontwaakte en leegheid verdween,
is gedachte aan dat moment niet te bevatten.
Er was immers niets wat dit moment kon veroorzaken,
zelfs niet door de mens verzonnen goden.
Verward zijn de gedachte aan het plotselinge iets. ©2000/23 – W den Broeder

Surrealisme "Het Einde van Niets"
“Het ende van niets”

_______________